vzw Beestig Wijs

Steun vzw Beestig Wijs

Beestig Wijs zet in op het maatschappelijk probleem van ‘schooluitval’. Het leeraanbod richt zich op jongeren die (tijdelijk) nood hebben aan een school vervangend aanbod.